मासिक वीज खरेदी खर्च


आर्थिक वर्ष २०२३ – २०२४
महिना मासिक अहवाल संचयी अहवाल
फेब्रुवारी २०२४
जानेवारी २०२४
डिसेंबर २०२३
नोव्हेंबर २०२३
ऑक्टोबर २०२३
सप्टेंबर २०२३
ऑगस्ट २०२३
जूलै २०२३
जून २०२३
मे २०२३
एप्रिल २०२३
आर्थिक वर्ष २०२२ – २०२३
महिना मासिक अहवाल संचयी अहवाल
मार्च २०२३
फेब्रुवारी २०२३
जानेवारी २०२३
डिसेंबर २०२२
नोव्हेंबर २०२२
ऑक्टोबर २०२२
सप्टेंबर २०२२
ऑगस्ट २०२२
जूलै २०२२
जून २०२२
मे २०२२
एप्रिल २०२२
आर्थिक वर्ष २०२१ – २०२२
महिना मासिक अहवाल संचयी अहवाल
मार्च २०२२
फेब्रुवारी २०२२
जानेवारी २०२२
डिसेंबर २०२१
नोव्हेंबर २०२१
ऑक्टोबर २०२१
सप्टेंबर २०२१
ऑगस्ट २०२१
जूलै २०२१
जून २०२१
मे २०२१
एप्रिल २०२१
आर्थिक वर्ष २०२० – २०२१
महिना मासिक अहवाल संचयी अहवाल
मार्च २०२१
फेब्रुवारी २०२१
जानेवारी २०२१
डिसेंबर २०२०
नोव्हेंबर २०२०
ऑक्टोबर २०२०
सप्टेंबर २०२०
ऑगस्ट २०२०
जूलै २०२०
जून २०२०
मे २०२०
एप्रिल २०२०
आर्थिक वर्ष २०१९ – २०२०
महिना मासिक अहवाल संचयी अहवाल
मार्च २०२०
फेब्रुवारी २०२०
जानेवारी २०२०
डिसेंबर २०१९
नोव्हेंबर २०१९
ऑक्टोबर २०१९
सप्टेंबर २०१९
ऑगस्ट २०१९
जूलै २०१९
जून २०१९
मे २०१९
एप्रिल २०१९
आर्थिक वर्ष २०१८ – २०१९
महिना मासिक अहवाल संचयी अहवाल
मार्च २०१९
फेब्रुवारी २०१९
जानेवारी २०१९
डिसेंबर २०१८
नोव्हेंबर २०१८
ऑक्टोबर २०१८
सप्टेंबर २०१८
ऑगस्ट २०१८
जुलै २०१८
जून २०१८
मे २०१८
एप्रिल २०१८
आर्थिक वर्ष २०१७ – २०१८
महिना मासिक अहवाल संचयी अहवाल
मार्च २०१८
फेब्रुवारी २०१८
जानेवारी २०१८
डिसेंबर २०१७
नोव्हेंबर २०१७
ऑक्टोबर २०१७
सप्टेंबर २०१७
ऑगस्ट २०१७
जुलै २०१७
जून २०१७
मे २०१७
एप्रिल २०१७
आर्थिक वर्ष २०१६ – २०१७
महिना मासिक अहवाल संचयी अहवाल
मार्च २०१७
फेब्रुवारी २०१७
जानेवारी २०१७
डिसेंबर २०१६
नोव्हेंबर २०१६
ऑक्टोबर २०१६
सप्टेंबर २०१६

Urja
Empowering the Consumer