लघुकालीन निविदा माध्यमातून मासिक वीज खरेदी

Sr.No. Title File
         7 लघुकालीन निविदा माध्यमातून मासिक वीज खरेदी वित्तीय वर्ष–2024-25
         6 लघुकालीन निविदा माध्यमातून मासिक वीज खरेदी वित्तीय वर्ष–2023-24
         5 लघुकालीन निविदा माध्यमातून मासिक वीज खरेदी वित्तीय वर्ष–2022-23
         4 लघुकालीन निविदा माध्यमातून मासिक वीज खरेदी वित्तीय वर्ष–2021-22
         3 लघुकालीन निविदा माध्यमातून मासिक वीज खरेदी वित्तीय वर्ष–2020-21
         2 लघुकालीन निविदा माध्यमातून मासिक वीज खरेदी वित्तीय वर्ष–2019-20
         1 लघुकालीन निविदा माध्यमातून मासिक वीज खरेदी वित्तीय वर्ष–2018-19

Urja
Empowering the Consumer