महावितरणशी ईपीए / पीपीए असणाऱ्या जनरेटरची यादी

पारंपारिक ऊर्जा फाईल
महावितरण पारंपरिक उर्जासह वीज खरेदी करार (पीपीए) असणार्‍या जनरेटरची यादी
31.12.2023 रोजी नवीकरणीय ऊर्जा करारित आणि महावितरणची चालू क्षमता
महावितरणकडून संकलित नूतनीकरणयोग्य उर्जा
         1 सौर ऊर्जा
         2 पवन उर्जा
         3 बगॅस बेस्ड को-जनरेशन
         4 बायोमास आधारित जनरेशन
         5 स्मॉल हायड्रो पॉवर जनरेशन (25MW पेक्षा कमी)
         6 नगरपालिका घनकचरा आधारित जनरेशन
         7 पवन सौर संकरित

Urja
Empowering the Consumer