महावितरणशी ईपीए / पीपीए असणाऱ्या जनरेटरची यादी

पारंपारिक ऊर्जा फाईल
महावितरण पारंपरिक उर्जासह वीज खरेदी करार (पीपीए) असणार्‍या जनरेटरची यादी
31.10.2022 रोजी नवीकरणीय ऊर्जा करारित आणि महावितरणची चालू क्षमता
महावितरणकडून संकलित नूतनीकरणयोग्य उर्जा
         1 सौर ऊर्जा.
         2 पवन उर्जा.
         3 बगॅस बेस्ड को-जनरेशन.
         4 बायोमास आधारित पिढी.
         5 स्मॉल हायड्रो पॉवर जनरेशन (25MW पेक्षा कमी)
         6 नगरपालिका घनकचरा आधारित पिढी.
         7 पवन सौर संकरित

Font Resize