Board of Directors

महावितरणचे संचालक मंडळ

null

श्री. संजीव कुमार (भा.प्र.से.)
व्यवस्थापकीय संचालक
(२१ डिसेंबर २०१५ पासून)

null

श्री. अरविंद सिंग (भा.प्र.से.)
प्रधान सचिव-उर्जा
(१० मार्च २०१७ पासून)

श्री. जयकुमार श्रीनिवासन
संचालक (वित्त)
(०२ फेब्रुवारी २०१८ पासून)

null

श्री दिनेश साबू
संचालक (संचालन)
(०१ नोव्हेंबर २०१८ पासून)

null

श्री भालचंद्र खंडाईत
संचालक (प्रकल्प)
(१५ जानेवारी २०१९ पासून)

null

श्री. सतीश चव्हाण
संचालक (वाणिज्य)
(२२ जानेवारी २०१८ पासून)

null

श्री.पवन कुमार गंजू
संचालक (मानव संसाधन )
(१० एप्रिल२०१९ पासून)

null

श्री. विश्वास पाठक
संचालक
(१४ ऑगस्ट २०१५ पासून)

null

डॉ.अशोक हरणे
संचालक
(०४ जून २०१४ पासून)

null

श्रीमती. जुईली वाघ
संचालक
(२८ ऑगस्ट २०१८ पासून)

Urja
Empowering the Consumer