News & Latest Announcements

Notice of Lottery for unemployed engineers

वीजपुरवठा पूर्ववत करण्याचे काम युध्दस्तरावर

महावितरणच्या सर्व ग्राहकांना आवाहन करण्यात येते कि निसर्ग चक्री वादळाच्या तडाख्यामुळे जर आपल्या परिसरात इलेक्ट्रिक खांब कोसळला असल्यास, वीज वाहिनी तुटल्यास किवा रोहित्र जळाल्यास महावितरणच्या टोल फ्री नंबर १८०० २३३ ३४३५ / १८०० १०२ ३४३५ / १९१२ वर त्वरित कळवा.

Cancellation notice of tender MMC/T-NSC-03/0219 for Smart Meters

Practice direction isssued by MERC on 21.05.20

Font Resize