demo test pageकार्यकारी अभियंताचे नाव मंडळ विभाग दूरध्वनी
श्री. शैलेश सत्यनारायण कलंत्री छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण मंडळ छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण विभाग -I ८३८०००२२२१
श्री. भूषण भोनजी पहुरकर छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण मंडळ छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण विभाग -II ९४२२२५०३४४
श्री. धनाजी रघुनाथ रामुगडे छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण मंडळ कन्नड विभाग ९८२०५९०१०८
श्री. अविनाश घनशाम राऊत छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण मंडळ सिल्लोड विभाग ८४५९४७८९४५
श्री. प्रेमसिंग मच्छिन्द्रसिंघ राजपूत छत्रपती संभाजीनगर शहरी मंडळ छत्रपती संभाजीनगर शहरी विभाग -I ८६६८४८०११४
श्री. महेश दौलतराव पाटील छत्रपती संभाजीनगर शहरी मंडळ छत्रपती संभाजीनगर शहरी विभाग -II ७८७५६६६६०१
श्री. प्रशांत रामाश्रय सोनार जालना मंडळ जालना विभाग -I ८३२९४८१९५३
श्री. सोमनाथ बसवराज मठपती जालना मंडळ जालना विभाग -II ९४२१२८००१२

कार्यकारी अभियंताचे नाव मंडळ विभाग दूरध्वनी
श्री. जितेंद्र हरिश्चंद्र वाघमारे बीड मंडळ अंबाजोगाई विभाग ८३२९७४९९५३
श्री. अनिलकुमार नामदेवराव पाटील बीड मंडळ बीड विभाग ७८७५७६२००९
श्री. गणेश खंडू संसे लातूर मंडळ लातूर विभाग ९४२२२३७४८७
श्री. संजय कृष्णा पॉवर लातूर मंडळ निलंगा विभाग ७२७६३०४६९०
श्री. सायास सोपानराव दराडे लातूर मंडळ उदगीर विभाग ९८५०७५६२९०
श्री. रोहित विश्वम्भर्रो जोगदंड उस्मानाबाद मंडळ उस्मानाबाद विभाग ९९२०७३९०६२
श्री. राजेश भगवान गुजर उस्मानाबाद मंडळ तुळजापूर विभाग ९८९०५३०४४८

कार्यकारी अभियंताचे नाव मंडळ विभाग दूरध्वनी
श्री. रवींद्र भुजंगराव चौधरी नांदेड मंडळ भोकर विभाग ७९७२०८९१३०
श्री. श्रीनिवास गोपालकृष्ण चातलावर नांदेड मंडळ देगलूर विभाग ७८७५७६४४०८
श्री. रुमदेव पोमा चव्हाण नांदेड मंडळ नांदेड ग्रामीण विभाग ९९३०८०४०९२
श्री. जनार्धन लालू चव्हाण नांदेड मंडळ नांदेड शहरी विभाग ७८७५७६४४०५
श्री. गजेंद्र कामजीराव गाडेकर परभणी मंडळ परभणी मंडळ -विभाग- I (HQ) ९६५७५४३४५१
श्री. उमेश विश्वनाथ धोंगडे परभणी मंडळ परभणी विभाग-II ९१७२१९८५०५


कार्यकारी अभियंताचे नाव मंडळ विभाग दूरध्वनी
श्री. शैलेश कुमार रमेशचंद्र पेन मंडळ अलिबाग विभाग ८८७९०३१५११
श्री. गणेश तुकाराम पाचपोहे पेन मंडळ गोरेगाव विभाग ८८८८०४२२००
श्री. गणपत माणिकराव लटपटे पेन मंडळ पनवेल ग्रामीण विभाग ७८७५८३८४४४
श्री. प्रदीप भानुदास दळू पेन मंडळ रोहा विभाग ८३९०५३५५५३
श्री. सुरेश शंकर सवैराम ठाणे शहरी मंडळ भांडुप विभाग ८८७९६२५००८
श्री. चंद्रमणी घनश्यामजी मेश्राम ठाणे शहरी मंडळ कालवा विभाग ८७९३५७७१६१
श्री. राजेश जनार्दन थूल ठाणे शहरी मंडळ मुलुंड विभाग ८८७९६४५८८६
श्री. नितीन नीवरीत्तीराव थिटे ठाणे शहरी मंडळ ठाणे विभाग II ९८९०३९८३५८
श्री. सतीश गोविंद जाधव ठाणे शहरी मंडळ ठाणे वागले इस्टेट विभाग ८८७९६२५००६
श्री सिंहजीराव दिनकरराव गायकवाड वाशी मंडळ नेरुळ विभाग ८८७९६२५०१४
श्री. सतीश अरुण सरोदे वाशी मंडळ पनवेल शहरी विभाग ९७६४५१४१७९
श्री. धनंजय किसान मोहोड वाशी मंडळ वाशी विभाग ८२९१६००९२९

कार्यकारी अभियंताचे नाव मंडळ विभाग दूरध्वनी
श्री. धनंजय दुर्गादास भाश्री.े धुळे मंडळ धुळे ग्रामीण विभाग ७५८८३१५१७१
श्री. राजेंद्र भास्कर जोशी धुळे मंडळ धुळे उकर विभाग ९२८४६५५९६७
श्री. भाऊसाहेब प्रकाश पाटील धुळे मंडळ दोंडाईचा विभाग ८७८८९५७७५१
श्री. जयंतीलाल कांतीलाल भाश्री.े जळगाव मंडळ भुसावळ उ&र विभाग ७८७५७६६६१७
श्री. संदीप रामलाल शेंडगे जळगाव मंडळ चाळीसगाव विभाग ७८७५७६६६२१
श्री. रमेशकुमार सीताराम पवार जळगाव मंडळ धरणगाव विभाग ९६७३६४९४४४
श्री. जयंत पुरुषोत्तम चोपडे जळगाव मंडळ जळगाव विभाग ९८२०३४४२७४
श्री. सखाराम मधुसूदन थानवी जळगाव मंडळ पाचोरा विभाग ७२७६६४५७८५
श्री. गोरक्षनाथ तुळशीराम सपकाळे जळगाव मंडळ संवाद विभाग ९०९६२४४४०५
श्री. गजानन मधुकर पाटील नंदुरबार मंडळ नंदुरबार विभाग ९८३३११७५०५
श्री. अनिल महादू झटकारे नंदुरबार मंडळ शहादा विभाग ९०७५२०५९१७

कार्यकारी अभियंताचे नाव मंडळ विभाग दूरध्वनी
श्री. सुनील दत्तात्रय वनमोरे कल्याण मंडळ नो-I डोंबिवली शहरी विभाग ९०२१८९०९७०
श्री. नरेंद्र विठ्ठलरा कल्याण मंडळ नो-I कल्याण ईस्ट विभाग ८८७९६२७४४४
श्री. मिलिंद भगवान चौधरी कल्याण मंडळ नो-I कल्याण वेस्ट शहरी विभाग ९५५२५८५०९९
श्री. विनय दिगम्बरराव काळे कल्याण मंडळ नो-II कल्याण ग्रामीण विभाग ९५११७५८३४५
श्री. सतीश शरदराव कुलकर्णी कल्याण मंडळ नो -II उल्हासनगर विभाग नो-I ८८७९६२६८८८
श्री. प्रवीण गजानन चाकोले कल्याण मंडळ नो-II उल्हासनगर विभाग-II ९९२०६५६७३९
श्री. प्रताप हरचंद माचिये पालघर स्मॉल मंडळ पालघर विभाग ९९६०१८१९२०
श्री. हरिहर जगतसिंग गोठवड पालघर स्मॉल मंडळ पालघर विभाग ९०२८१५४१३०
श्री प्रवीण उद्धवराव सुटे वसई मंडळ वसई विभाग ९८६९४०४४३९
श्री. प्रशांत रवींद्र दाणी वसई मंडळ विरार विभाग ९८३३५८०२१८

कार्यकारी अभियंताचे नाव मंडळ विभाग दूरध्वनी
श्री. लक्समन मुरलीधर काकडे अहमदनगर मंडळ अहमदनगर ग्रामीण विभाग ९४२३७५२०९०
श्री. दीपक साबाजी लहामगे अहमदनगर मंडळ अहमदनगर शहरी कम ग्रामीण विभाग ९५४५८४९२२२
श्री. विजय शिवाजी माली अहमदनगर मंडळ कर्जत विभाग ९०११२१४३९९
श्री. Anil मधुकर थोरात अहमदनगर मंडळ संगमनेर विभाग ८८८८४१४५५५
श्री. अजय सुधाकर भंगले मालेगाव मंडळ मालेगाव उकर विभाग ९८२३२४७६६५
श्री. युवराज गोपाळ पाटील मालेगाव मंडळ कालवण विभाग ७८७५७६६०१८
श्री. अनिल लक्समन नागरे मालेगाव मंडळ मालेगाव उकर विभाग ९९६०६७५९९१
श्री. संजय अमीर तडवी मालेगाव मंडळ मनमाड विभाग ९०२९१६६०१६
श्री सतीश नाथू बंडे मालेगाव मंडळ सटाणा विभाग ९०२९१६६०१७
श्री केशव वैजनाथराव क्लुमली नाशिक मंडळ चांदवड विभाग ८०८०४९८००५
श्री. चेतन पुंडलिक वाडे नासिक मंडळ नाशिक शहरी विभाग नो.I ९८२३४०८५६७
श्री. माणिकलाल मी तपासे नाशिक मंडळ नाशिक शहरी विभाग नो.II ९६७३३३६०८४
श्री. राजाराम दामोदर डोंगरे नाशिक मंडळ नासिक ग्रामीण विभाग ९८२२६०६०७८

कार्यकारी अभियंताचे नाव मंडळ विभाग दूरध्वनी
श्री. कैलास पांडुरंग लवकर रत्नागिरी मंडळ चिपळूण विभाग ७८७५७६५००९
श्री. विशाल एकनाथ शिवतारे रत्नागिरी मंडळ खेड विभाग ९९२३२४५८३३
श्री. दत्तात्रय नाथूलाल साली रत्नागिरी मंडळ रत्नागिरी विभाग ८३२९५६१३९३
श्री. बाळासाहेब तानाजी मोहिते सिंधुदुर्ग मंडळ कणकवली विभाग ९१७२७५९२७७
श्री. प्रकाश पांडुरंग तनपुरे सिंधुदुर्ग मंडळ कुडाळ विभाग ७७०९१८८६५९


कार्यकारी अभियंताचे नाव मंडळ विभाग दूरध्वनी
श्री. विजयकुमार कमलकिशोर कंसात अकोला मंडळ अकोला ग्रामीण विभाग ७७४४०१९५८६
श्री. जयंत श्रीधर पैकीच्या अकोला मंडळ अकोला शहरी विभाग ८००७८४४७३७
श्री. अनिल दयाराम ऊईकेय अकोला मंडळ अकोट विभाग ७८७५७६३३७४
श्री. मंगलसिंग बंडू चव्हाण बुलडाणा मंडळ बुलडाणा विभाग ९८६०३२२५७४
श्री. वीरेंद्रकुमार सतीश जस्मातीय बुलडाणा मंडळ खामगाव विभाग ९४२२१८२६२५
श्री. रत्नदीप गंगाराम तायडे बुलडाणा मंडळ मलकापूर विभाग ७५०७३३३८८१
श्री. जीवन शिवाजीराव चव्हाण वाशीम मंडळ वाशीम विभाग ९६३७९६७६७७

कार्यकारी अभियंताचे नाव मंडळ विभाग दूरध्वनी
श्री. संजय महादेव शृंगार अश्री.ावती मंडळ अचलपूर विभाग ७८७५७६३०१६
श्री. अनिरुद्ध रमेश आलेगावकर अश्री.ावती मंडळ अश्री.ावती ग्रामीण विभाग ८८८८९२४४९६
श्री. आनंद कान्होबा काटकर अश्री.ावती मंडळ अश्री.ावती शहरी विभाग ८६६८३४९९०७
श्री. संजय मनोहरराव वाकडे अश्री.ावती मंडळ मोर्शी विभाग ९७०२२०७२८४
श्री. ब्रजेश कापूरचंद गुप्ता यवतमाळ मंडळ दारव्हा विभाग ९४०५३१०१०४
श्री. नरेंद्र जगोबाजी कटारे यवतमाळ मंडळ पांढरकवडा विभाग ८३२९४४५४२२
श्री. संजय श्रावण आडे यवतमाळ मंडळ पुसद विभाग ९४०३२२७७०९
श्री. पुरुषोत्तम कानिराम चव्हाण यवतमाळ मंडळ यवतमाळ विभाग ९५२९५३५०५२

कार्यकारी अभियंताचे नाव मंडळ विभाग दूरध्वनी
श्री. पेंगाळपट्टी सत्यदेव जौण्णथ्रो चंद्रपूर मंडळ बल्लारशाह विभाग ७२७६६३१९०४
श्री. संदेश चंद्रभानजी ठवरे चंद्रपूर मंडळ बल्लारशाह विभाग ७८७५७६१०११
श्री. चंद्रशेखर चंपतराव दारव्हेकर चंद्रपूर मंडळ चंद्रपूर विभाग ९१३०४९५३३९
श्री. विलास दामोधरराव नवघरे चंद्रपूर मंडळ वरोरा विभाग ७८७५७६१०१०
श्री. सुधीर हिरामण हेडाऊ गडचिरोली मंडळ आल्लापल्ली विभाग ९४२३३८४११६
श्री. अजय वासुदेव कोलते गडचिरोली मंडळ ब्रम्हपुरी विभाग ८७९३८९६२६९
श्री. संजय शंकरराव डोंगरवार गडचिरोली मंडळ गडचिरोली विभाग ८७६६७४१५५९

कार्यकारी अभियंताचे नाव मंडळ विभाग दूरध्वनी
श्री. गजानन चिरकुतराव जैस्वाल भंडारा मंडळ भंडारा विभाग ७२६३९४७०१२
श्री.s. स्मिता मनोज पारखी भंडारा मंडळ साकोली विभाग ८८३०७०६४१०
श्री. धम्मदीप महानंद फुलझेले गोंदिया मंडळ डेअरी विभाग(गोंदिया) 8390728830
श्री. आनंद मुलचंद जैन गोंदिया मंडळ गोंदिया विभाग ९७६७११८३८४

कार्यकारी अभियंताचे नाव मंडळ विभाग दूरध्वनी
श्री. दीपक अभिमन्यू आघाव नागपूर ग्रामीण मंडळ काटोल विभाग ७८७५७६००२१
श्री. रुपेश कैलास टेम्भूरने नागपूर ग्रामीण मंडळ मौदा विभाग ९८२३७३७४९८
श्री. दीपाली धनंजय माँडेलवर नागपूर ग्रामीण मंडळ सावनेर विभाग ७०२०४९६६५२
श्री. चंदन रामभाऊ तल्लरवार नागपूर शहरी मंडळ उश्री.ेड विभाग ९६७३२११८७८
श्री. राजेश कृष्णराव घाटोळे नागपूर शहरी मंडळ सिविल लाईन्स विभाग ९८६०१५८२४०
श्री. राहुल कृष्णाजी जीवतोड नागपूर शहरी मंडळ गांधीबाग विभाग ९४२३१२१९००
श्री. समीर लक्समन्रो टेकाडे नागपूर शहरी मंडळ महाल विभाग ९६६५४५४९८५
श्री. हेश्री.ाज परशुराम धोके नागपूर शहरी मंडळ नागपूर काँग्रेस नगर शहरी विभाग ९८३४११८१२४
श्री. प्रफुल्ल नामदेवराव लांडे नागपूर शहरी मंडळ नागपूर मोदक शहरी विभाग ९४२०१९१२३५
श्री. प्रशांत रमेशराओ गायकवाड वर्धा मंडळ आर्वी विभाग ९१३०४१६३९७
श्री. हेमंत प्रल्हाद पावडे वर्धा मंडळ हिंगणघाट विभाग ७८७५७६१०२९
श्री. स्वप्नील सुरेश गोतमारे वर्धा मंडळ वर्धा विभाग ७८७५७६१०२८


कार्यकारी अभियंताचे नाव मंडळ विभाग दूरध्वनी
श्री. संजय किसान सोनवलकर बारामती ग्रामीण मंडळ बारामती विभाग ८०९७१७८०९५
श्री. संदीप दत्तात्रय दरवडे बारामती ग्रामीण मंडळ पुणे केडगाव विभाग ८३०८००२०८०
श्री. अरविंद दत्तात्रय वनमोरे बारामती ग्रामीण मंडळ सासवड विभाग ७८७५७६८००६
श्री. रवींद्र शंकरसिंग बुंदेले सातारा मंडळ कराड विभाग ९०२९१२८००८
श्री. प्रदीप प्रकाश ग्रामोपाध्ये सातारा मंडळ फलटण विभाग ७८७५१५५५८८
श्री. अमित अनिल बारटक्के सातारा मंडळ सातारा विभाग ७५८८५०४४२२
श्री. भीश्री.ाव दिनकर मस्के सातारा मंडळ वडूज विभाग ७७०९७००२९३
श्री. अमित अविनाश बोकील सातारा मंडळ वाई विभाग ९४२२६२४०८०
अण्णासाहेब नागनाथ काळे सोलापूर मंडळ अकलूज विभाग ९८१९०३३९७६
श्री. सुरेश विठोबा कुर्हाडे सोलापूर मंडळ बारशी विभाग ९९२१३२६६६७
श्री. विजय बाळासो पाटील सोलापूर मंडळ पंढरपूर विभाग 8668369479
श्री. रमेश संतुजी राठोड सोलापूर मंडळ सोलापूर ग्रामीण विभाग ९६१९१६९६२७
श्री. आशिष जयंत मेहता सोलापूर मंडळ सोलापूर शहरी विभाग ९१५८००२२४४

कार्यकारी अभियंताचे नाव मंडळ विभाग दूरध्वनी
श्री. विजयकुमार बापूसाहेब आडके कोल्हापूर मंडळ गडहिंग्लज विभाग ९४२२५१८२५०
श्री. प्रशांत ताराचंदजी राठी कोल्हापूर मंडळ इचलकरंजी विभाग ८६९८८५५४४८
श्री. वैभव मोहन गोंडे कोल्हापूर मंडळ जयसिंगपूर विभाग ७८७५७६९००९
श्री. दिपकराओ शंकरराव पाटील कोल्हापूर मंडळ कोल्हापूर ग्रामीण विभाग नो . I ७७०९३६०७०१
श्री. दत्तात्रय पांडुरंग भणगे कोल्हापूर मंडळ कोल्हापूर ग्रामीण विभाग नो .II ९८५०८२९०१०
श्री. सुनीलकुमार बापूसाहेब माने कोल्हापूर मंडळ कोल्हापूर शहरी विभाग ७८७५९००१८८
श्री. चंद्रकांत सावळेराम डॅम्से सांगली मंडळ इस्लामपूर विभाग ७८७५७६९०१६
श्री. बाळासाहेब भागवत हाळनोर सांगली मंडळ कवठे महांकाळ विभाग ७०४५०७४००१
श्री. सौरभ अण्णासाहेब माली सांगली मंडळ सांगली ग्रामीण विभाग ९१४२५११११७
श्री. आप्पासो मल्हारी खांडेकर सांगली मंडळ सांगली शहरी विभाग ९४२२०७३३३१
श्री. विनायक पंढरीनाथ इदाते सांगली मंडळ विटा विभाग ९७६६६६११८१

कार्यकारी अभियंताचे नाव मंडळ विभाग दूरध्वनी
श्री. अतुल भीश्री.ाव देवकर गणेशखिंड शहरी मंडळ पुणे भोसरी विभाग ७३७८९८१६१६
श्री. विजय सखाहारी फुंदे गणेशखिंड शहरी मंडळ पुणे कोथरूड विभाग ८०१०६४१६८१
श्री. सोमनाथ श्रीपती मुंडे गणेशखिंड शहरी मंडळ पुणे पिंपरी विभाग ७८७५७६७०१३
श्री. संजीव नारायण राठोड गणेशखिंड शहरी मंडळ पुणे शिवाजीनगर विभाग ७९७२१०४७८१
श्री. प्रमोद जगन्नाथ रंगीत पुणे ग्रामीण मंडळ बारामती सिविल विभाग ९८३४९७६३३९
श्री. विजेंद्र विनायक मुले पुणे ग्रामीण मंडळ पुणे सिविल विभाग ७८७५७६७०२९
श्री. शांताराम मन बांगर पुणे ग्रामीण मंडळ मंचर विभाग ९९२०८३६८८०
श्री. माणिक रामू राठोड पुणे ग्रामीण मंडळ पुणे मुळशी विभाग ७८७५७६७०२३
श्री. राजेंद्र सदानंद एडके पुणे ग्रामीण मंडळ राजगुरूनगर विभाग ९८५०३७५५००
श्री. भाऊसाहेब मछिंद्र सावंत रास्तापेठ शहरी मंडळ पुणे भुंडंगार्डेन विभाग ९३७०९३५००६
श्री. अशोक शाश्री.ाव जाधव रास्तापेठ शहरी मंडळ पुणे नगर Road विभाग ७८७५७६७०१७
श्री. रवींद्र शिवाजी आव्हाड रास्तापेठ शहरी मंडळ पुणे पद्मावती विभाग ९९६००३७८४२
श्री. मनीषकुमार काशिनाथ सूर्यवंशी रास्तापेठ शहरी मंडळ पुणे पार्वती विभाग ७८७५७६७०१९
श्री. चंद्रकांत जनार्धन दिघे रास्तापेठ शहरी मंडळ पुणे रास्तापेठ विभाग ९१३०७२५२२०