भार नियमन शिष्टाचार

क्रमांक. लोड शेडिंगसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आणि परिपत्रके दिनांक फाईल
1 फिडरवाईज भारनियमनाकरिता मार्गदर्शक तत्वे 14/08/2012
2 भार नियमन परिपत्रक ४६:भार नियमन प्रोटोकॉल 14/01/2013
3 परिपत्रक क्र. ४७ : सिंगल फेजिंग स्किम फीडर्स आणि AG सेप्रेटेड फीडर्स विथ SDT करिता भार नियमन प्रोटोकॉल 19/06/2014
4 परिपत्रक क्र. ४८ : नक्षलग्रस्त भागातील फीडरची वितरण वाणिज्य हानीची गणना करण्याचे निकष 02/07/2014
5 परिपत्रक ५१ व जोडपत्रे 04/10/2017
6 AG Load Management (AGLM) Circular No.53 09/10/2018
7 Circular No. 54 Regarding 3 Phase Availability To AG Load Management (AGLM) Scheme Feeders 19/12/2018
8 Time Schedule of 8 hrs day time supply on AG LM feeders under “Mukhyamantri Sour Krishi Vahini Yojana” 01/10/2020
9 Time schedule of 08 hours day time 3-phase power supply to Ag consumers connected on AGLM feeders of substations where solar power projects of capacity 2 to 10 MW are connected and commissioned under “Mukhyamantri Sour Krishi VahiniYojana (MSKVY)” 02/11/2020
10 Revised Time Schedule for giving 3 phase availability to Ag Load Management( AGLM) scheme feeders from January 2021 to March 2021 30/12/2020
      11 Revised Time Schedule for giving 3 phase availability to Ag Load Management( AGLM) scheme feeders from April 2021 to June 2021 30/03/2021
      12 Time Schedule for giving 3 phase availability to Ag Load Management (AGLM) Scheme feeders from July-2021 to September-2021 29/06/2021
      13 Circular No. 55 : Revised Time Schedule for giving 3 phase availability to Ag Load Management (AGLM) Scheme feeders for the month of October-2021 06/10/2021
      14 Revised Time Schedule for giving 3 phase availability to Ag Load Management (AGLM) Scheme feeders for the month of November-2021 29/10/2021
      15 Revised Time Schedule for giving 3 phase availability to Ag Load Management (AGLM) Scheme feeders for the month of December-2021 29/11/2021
      16 Time schedule of 08 hours day time 3-phase power supply to Ag consumers connected on AGLM feeders of substations where solar power projects of capacity 2 to 10 MW are connected and commissioned under “Mukhyamantri Sour Krishi VahiniYojana (MSKVY)” 29/11/2021
Font Resize