भार नियमन शिष्टाचार

क्रमांक. लोड शेडिंगसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आणि परिपत्रके दिनांक फाईल
1 फिडरवाईज भारनियमनाकरिता मार्गदर्शक तत्वे 14/08/2012
2 भार नियमन परिपत्रक ४६:भार नियमन प्रोटोकॉल 14/01/2013
3 परिपत्रक क्र. ४७ : सिंगल फेजिंग स्किम फीडर्स आणि AG सेप्रेटेड फीडर्स विथ SDT करिता भार नियमन प्रोटोकॉल 19/06/2014
4 परिपत्रक क्र. ४८ : नक्षलग्रस्त भागातील फीडरची वितरण वाणिज्य हानीची गणना करण्याचे निकष 02/07/2014
5 परिपत्रक ५१ व जोडपत्रे 04/10/2017
6 AG Load Management (AGLM) Circular No.53 09/10/2018
7 Circular No. 54 Regarding 3 Phase Availability To AG Load Management (AGLM) Scheme Feeders 19/12/2018
8 Revised Time Schedule for giving 3 phase availability to Ag Load Management( AGLM) scheme feeders from Apr-19 to June-19. 30/03/2019
9 Revised Time Schedule for Ag Load Management( AGLM) scheme feeders from July-19 to Sept-19. 27/06/2019
10 Revised Time Schedule for giving 3 phase availability to Ag Load Management( AGLM) scheme feeders from Oct-19 to Dec-19. 30/09/2019
11 Revised Time Schedule for giving 3 phase availability to Ag Load Management( AGLM) scheme feeders from January-2020 to March-2020 31/12/2019
12 Revised Time Schedule for giving 3 phase availability to Ag Load Management (AGLM) scheme feeders from April-2020 to June-2020 30/03/2020
13 Revised Time Schedule for giving 3 phase availability to Ag Load Management( AGLM) scheme feeders from July 2020 to September 2020 29/06/2020
14 Revised Time Schedule for giving 3 phase availability to Ag Load Management( AGLM) scheme feeders from October 2020 to December 2020 28/09/2020
15 Time Schedule of 8 hrs day time supply on AG LM feeders under “Mukhyamantri Sour Krishi Vahini Yojana” 01/10/2020
      16 Time schedule of 08 hours day time 3-phase power supply to Ag consumers connected on AGLM feeders of substations where solar power projects of capacity 2 to 10 MW are connected and commissioned under “Mukhyamantri Sour Krishi VahiniYojana (MSKVY)” 02/11/2020
      17 Revised Time Schedule for giving 3 phase availability to Ag Load Management( AGLM) scheme feeders from January 2021 to March 2021 30/12/2020
Font Resize