महावितरणचे संचालक मंडळ

null

श्री. असीम कुमार गुप्ता (भा.प्र.से.)
व्यवस्थापकीय संचालक
(१७ जानेवारी २०२० पासून)

null

श्री. असीम कुमार गुप्ता (भा.प्र.से.)
प्रधान सचिव-उर्जा
(१७ जानेवारी २०२० पासून)

null

श्री.रविंद्र सावंत
संचालक (वित्त)
(०१ जुलै २०२० पासून)

null

श्री. सतीश चव्हाण
संचालक (संचालन)(प्रभारी)
(०६ ऑक्टोबर २०२० पासून)

null

श्री भालचंद्र खंडाईत
संचालक (प्रकल्प)
(१५ जानेवारी २०१९ पासून)

null

श्री. सतीश चव्हाण
संचालक (वाणिज्य)
(२२ जानेवारी २०१८ पासून)

null

श्री भालचंद्र खंडाईत
संचालक (मानव संसाधन)(प्रभारी)
(१४ डिसेंबर २०२० पासून)

Font Resize