महावितरणचे संचालक मंडळ

श्रीमती स्वाती व्यवहारे, ED (F&A)
संचालक (वित्त)
(प्रभारी)

null

श्री दिनेश साबू
संचालक (संचालन)
(०१ नोव्हेंबर २०१८ पासून)

null

श्री भालचंद्र खंडाईत
संचालक (प्रकल्प)
(१५ जानेवारी २०१९ पासून)

null

श्री. सतीश चव्हाण
संचालक (वाणिज्य)
(२२ जानेवारी २०१८ पासून)

null

श्री.पवन कुमार गंजू
संचालक (मानव संसाधन)
(१० एप्रिल २०१९ पासून)


null

श्री. अनिल पालमवार
संचालक
(०३ ऑगस्ट २०१९ पासून)

null

श्रीमती. जुईली वाघ
संचालक
(२८ ऑगस्ट २०१८ पासून)
Font Resize