महावितरणचे संचालक मंडळ

null

श्री.रविंद्र सावंत
संचालक (वित्त)
(०१ जुलै २०२० पासून)

null

श्री दिनेश साबू
संचालक (संचालन)
(०१ नोव्हेंबर २०१८ पासून)

null

श्री भालचंद्र खंडाईत
संचालक (प्रकल्प)
(१५ जानेवारी २०१९ पासून)

null

श्री. सतीश चव्हाण
संचालक (वाणिज्य)
(२२ जानेवारी २०१८ पासून)

null

श्री.पवन कुमार गंजू
संचालक (मानव संसाधन)
(१० एप्रिल २०१९ पासून)

Font Resize