बातम्या व ताज्या घोषणा

एमईआरसी द्वारा 01 एप्रिल 2020 पासून लागू केलेल्या महावितरणच्या टॅरिफ योजनेची प्रेस नोट

ऑनलाईन वीज बिल भरणे

Empanelment of Audit firms for Internal Audit for the year FY 2020 to 2023

एमईआरसी द्वारे प्रैक्टिस डायरेक्शन कोविड -१९

A message from DGP, Govt. of Maharashtra

Font Resize