महावितरणचे संचालक मंडळ

null

श्री. लोकेश चंद्र (भा.प्र.से.)
अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक
(०२ जून २०२३ पासून)

null

श्रीमती. आभा शुक्ला (भा.प्र.से.)
प्रधान सचिव (उर्जा)
(२१ नोव्हेंबर २०२२ पासून)

श्री. अनुदीप दिघे

श्री. अनुदीप दिघे
संचालक (वित्त)
(०१ फेब्रुवारी २०२३ पासून)

null

श्री. संजय ताकसांडे
संचालक (संचालन)
(१९ मार्च २०२१ पासून)

null

श्री. प्रसाद तेजराम रेशमे
संचालक (प्रकल्प)
(११ मार्च २०२२ पासून)

null

श्री. योगेश गडकरी
संचालक (वाणिज्य)
(०३ मे २०२३ पासून)

null

श्री. अरविंद भादिकर
संचालक (मानव संसाधन)
(०३ मे २०२३ पासून)

null

श्री. विश्वास वसंत पाठक
स्वतंत्र संचालक

null

श्रीमती. ज्योती नितीन चिमटे
महिला संचालक (स्वतंत्र)
(३१ मार्च २०२२ पासून)