महावितरणचे वरिष्ठ अधिकारी

अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक
नाव पदनाम कार्यालय दूरध्वनी
श्री. विजय सिंघल (भा.प्र.से.) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक २६४७४२११ / २६४७२१३१
संचालक
नाव पदनाम कार्यालय दूरध्वनी
श्री रविंद्र सावंत संचालक (वित्त) २६४७४२११ / २६४७२१३१
श्री. संजय ताकसांडे संचालक (संचालन) २६४७४२११ / २६४७२१३१
डॉ. मुरहरी सोपानराव केळे  संचालक (वाणिज्य, वितरण – १) २६४७४२११ / २६४७२१३१
श्री. प्रसाद तेजराम रेशमे संचालक (प्रकल्प) २६४७४२११ / २६४७२१३१
श्री. प्रसाद तेजराम रेशमे (प्रभारी) संचालक (मानव संसाधन) २६४७४२११ / २६४७२१३१
श्रीमती. ज्योती नितीन चिमटे नॉन एक्सएकटीव्ह वूमन डायरेक्टर २६४७४२११ / २६४७२१३१
कार्यकारी संचालक
नाव पदनाम कार्यालय दूरध्वनी
श्री. शिवाजी शंकरराव इंदलकर (प्रभारी)
कार्यकारी संचालक (सुरक्षा व अंमलबजावणी ) २६५८०८३८ / २६१९१००
श्री. प्रसाद रेशमे कार्यकारी संचालक (पायाभूत आराखडा – विशेष प्रकल्प ) २६४७४२११ / २६४७२१३१
श्री. योगेश एम. गडकरी कार्यकारी संचालक (देयके व वसुली) २६४७४२११ / २६४७२१३१
श्री. अरविंद भादीकर कार्यकारी संचालक (वितरण – २) २६४७४२११ / २६४७२१३१
श्रीमती. स्वाती व्यवहारे कार्यकारी संचालक (वित्त व लेखा) २६४७४२११ / २६४७२१३१
कंपनी सचिव
नाव पदनाम कार्यालय दूरध्वनी
श्रीमती. अंजली गुडेकर कंपनी सचिव २६४७०९५३ / २६४७४२११
मा. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकांचे विशेष कार्य अधिकारी
नाव पदनाम कार्यालय दूरध्वनी
श्री. मंगेश कोहाट मा. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकांचे विशेष कार्य अधिकारी २६४७४२११ / २६४७२१३१
विभाग प्रमुख
नाव पदनाम कार्यालय दूरध्वनी
श्रीमती. कविता घरत मुख्य अभियंता (नवीकरणीय ऊर्जा) २६४७४२११ / २६४७२१३१
श्री. मंदार अत्रे (प्रभारी) मुख्य अभियंता (वितरण) २६४७४२११ / २६४७२१३१
श्रीमती. सुचित्रा गुजर मुख्य अभियंता(कृषी) २६४७४२११ / २६४७२१३१
श्री. किशोर परदेशी (प्रभारी) मुख्य अभियंता (प्रकल्प) (एचव्हीडीएस) २६४७४२११ / २६४७२१३१
श्री. मनीष वाठ (प्रभारी) मुख्य अभियंता (सामुग्री व्यवस्थापन) २६४७४२११ / २६४७२१३१
श्री. दिनेश अग्रवाल मुख्य अभियंता (वीज खरेदी) २६४७४२११ / २६४७२१३१
श्री. चंद्रमणी मिश्रा (प्रभारी) मुख्य अभियंता (विशेष प्रकल्प) २६४७४२११ / २६४७२१३१
श्री. डी.आर. बनसोडे मुख्य अभियंता (वाणिज्य) २६४७४२११ / २६४७२१३१
श्री. व्ही.एस.जहागीरदार मुख्य अभियंता (स्थापत्य) २६४७४२११ / २६४७२१३१
श्री. संजय पाटील (प्रभारी) मुख्य अभियंता (देयके व वसुली) २६४७४२११ / २६४७२१३१
श्री. मनिष वाठ मुख्य अभियंता (चाचणी) २६४७४२११ / २६४७२१३१
मुख्य महाव्यवस्थापक (तांत्रिक आस्था.) २६४७४२११ / २६४७२१३१
मुख्य महाव्यवस्थापक (निगमवित्त) २६४७४२११ / २६४७२१३१
श्री. चंद्रशेखर गद्रे मुख्य महाव्यवस्थापक (अंतर्गत लेखा परिक्षण) २६४७४२११ / २६४७२१३१
श्री. अनिल कालेकर मुख्य महाव्यवस्थापक (निगमलेखा) २६४७४२११ / २६४७२१३१
श्री. अविनाश हावरे मुख्य महाव्यवस्थापक (माहिती तंत्रज्ञान) २६४७४२११ / २६४७२१३१
श्री. देवेंद्र सायनेकर मुख्य महाव्यवस्थापक, (प्रशिक्षण व सुरक्षा) एकलहरे, नाशिक ०२५३ – २६१२९४४
श्री. रमेश गांधी मुख्य विधी सल्लागार २६४७४२११ / २६४७२१३१
श्री. सुमित कुमार (प्रभारी) मुख्य तपास अधिकारी २६४७४२११ / २६४७२१३१
श्री. अनिल कांबळे (प्रभारी) मुख्य जनसंपर्क अधिकारी २६४७४२११ / २६४७२१३१
श्री. संजय ढोके सहमुख्य औद्यागिक संबंध अधिकारी २६४७४२११ / २६४७२१३१
क्षेत्रीय कार्यालय
औरंगाबाद
नाव पदनाम कार्यालय दूरध्वनी
डॉ. मंगेश गोंदावले सहव्यवस्थापकीय संचालक, प्रादेशिक कार्यालय, औरंगाबाद ०२४० – २९७०१२९
श्री. लक्ष्मण काकडे (प्रभारी) अधीक्षक अभियंता (प्रकल्प)
श्री उक्रांत धायगुडे अधीक्षक अभियंता (सं व सु)
अधीक्षक अभियंता, चाचणी
अधीक्षक अभियंता, स्थापत्य
औरंगाबाद परिमंडळ
लातूर परिमंडळ
नांदेड परिमंडळ
कोकण
श्री. चंद्रकांत डांगे (भा.प्र.से)  सहव्यवस्थापकीय संचालक, कोकण प्रदेश, कल्याण ०२५१ – २२३५१५१
श्री प्रकाश पौनीकर अधीक्षक अभियंता, प्रकल्प
श्री.अनिल घोगरे अधीक्षक अभियंता (सं व सु)
श्री संदीप पाटील अधीक्षक अभियंता, चा्चणी
श्री विजय मोरे अधीक्षक अभियंता, स्थापत्य
कल्याण परिमंडळ
भांडूप परिमंडळ
कोकण परिमंडळ
नाशिक परिमंडळ
जळगाव परिमंडळ
पुणे
श्री. अंकुश नाळे (प्रभारी) प्रादेशिक संचालक, पुणे ०२० – २५६३५९०६
अधीक्षक अभियंता (प्रकल्प)
श्री. शंकर तायडे अधीक्षक अभियंता (सं व सु)
श्रीमती पुनम रोकडे अधीक्षक अभियंता चाचणी
अधीक्षक अभियंता स्थापत्य
पुणे परिमंडळ
कोल्हापूर परिमंडळ
बारामती परिमंडळ
नागपूर
श्री सुहास रंगारी (प्रभारी) प्रादेशिक संचालक, नागपूर ०७१२ – २५९३६०५
श्री सुहास रंगारी मुख्य अभियंता (गुणवत्ता नियंत्रण)
श्री. हरिष गजबे अधीक्षक अभियंता
श्री अविनाश सहारे अधीक्षक अभियंता (सं व सु)
श्री. वाय.डी. मेश्राम (प्रभारी) अधीक्षक अभियंता (चाचणी)
अधीक्षक अभियंता चाचणी
नागपूर परिमंडळ
चंद्रपूर परिमंडळ
गोंदिया परिमंडळ
अकोला परिमंडळ
अमरावती परिमंडळ
Font Resize