म. रा. वि. मं. सूत्रधारी कंपनीचे संचालक मंडळ

एमएसईबी सुत्रधारी कंपनीचे संचालक मंडळ

मा. डॉ. नितीन राऊत
माननीय मंत्री (ऊर्जा, महाराष्ट्र राज्य) अध्यक्ष

श्री. प्राजक्त तनपुरे
माननीय राज्यमंत्री (नगरविकास, ऊर्जा, आदिवासी विकास, उच्च व तंत्रशिक्षण, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन )
उपाध्यक्ष

श्री. दिनेश वाघमारे (भा.प्र.से.)
प्रधान सचिव-उर्जा , महाराष्ट्र शासन

श्री. संजय खंडारे (भा.प्र.से.)
संचालक

श्री. एस जगन्नाथन
संचालक(दक्षता व अंमलबजावणी )

श्रीमती. जुईली वाघ
महिला संचालक
Font Resize