महावितरणशी ईपीए / पीपीए असणाऱ्या जनरेटरची यादी

पारंपारिक ऊर्जा फाईल
महावितरण पारंपरिक उर्जासह वीज खरेदी करार (पीपीए) असणार्‍या जनरेटरची यादी
31/01/2020 रोजी महावितरणकडून नूतनीकरणयोग्य ऊर्जा करार
महावितरणकडून संकलित नूतनीकरणयोग्य उर्जा
         a सौर ऊर्जा.
         b पवन उर्जा.
         c बगॅस बेस्ड को-जनरेशन.
         d बायोमास आधारित पिढी.
         e स्मॉल हायड्रो पॉवर जनरेशन (25MW पेक्षा कमी)
         f नगरपालिका घनकचरा आधारित पिढी.

Urja
Empowering the Consumer