ग्राहक गाऱ्हाणे निवारण मंच

Sr.No. Title Link
          1 महावितरण मधील ग्राहक तक्रार निवारणा विषयी
          2  ग्राहक गाऱ्हाणे निवारण मंच व विद्युत लोकपाल विनियम, २०२०
          3 तक्रारींच्या निवारणाची कार्यपद्धती
          4 अर्ज
          5 ग्राहक गान्हाणे निवारण मंचाचे कार्यालयीन पत्ते  
          6
विद्युत लोकपाल यांचे कार्यालयीन पत्ते
          7 ग्राहक गाऱ्हाणे निवारण मंचातिल सदस्यांची यादी  
          8 ग्राहक गाऱ्हाणे निवारण मंचाच्या सुनावणीचे वेळापत्रक
          9 ग्राहक गार्‍हाणे निवारण मंचाचे प्रकरण व आदेश
          10 ग्राहक गाऱ्हाणे निवारण मंच व विद्युत लोकपाल यांची सुनावणी — मा. आयोगाचा आदेश  
          11 विद्युत ग्राहक हक्क विवरण पत्र  
          12 इतर लिंक

Urja
Empowering the Consumer