नवीकरणक्षम ऊर्जा रुफटॉप नेट मीटरिंग

Sr.No. Title Link
    1 मार्गदर्शक तत्वे
    2 परिशिष्ट १: नेट मीटरिंग प्रक्रिया
    3 परिशिष्ट २:अर्जाचा नमुना
    4 परिशिष्ट ३:नेट मीटरिंग कनेक्शन करार
    5 वाणिज्य परिपत्रक क्र. २५८
    6 वाणिज्य परिपत्रक क्र. २७६
    7 वाणिज्य परिपत्रक क्र. ३०७ (व्यावसायिक परिपत्रक क्रमांक २५८ मध्ये दुसरी दुरुस्ती)
    8 वाणिज्य परिपत्रक क्र. ३१० (व्यावसायिक परिपत्रक क्रमांक २५८ मध्ये तिसरी दुरुस्ती)

Urja
Empowering the Consumer