आपल्या देयाकाचे स्वरूप जाणून घ्या

क्रमांक. शीर्षक फाईल
          1 लघु दाब वीज पुरवठा देयक स्वरूप
          2 एलटीआयपी वीज पुरवठा देयक स्वरूप
          3 नेट मीटर (सौर रूफटॉप) सह एलटीआयपी वीज पुरवठा देयक स्वरूप
          4 उच्च-दाब वीज पुरवठा देयक स्वरूप / एलटी-आयपी वीज पुरवठा देयक स्वरूप
          5 उच्च-दाब ओपन एक्सेस वीज पुरवठा देयक स्वरूप
          6 उच्च-दाब सौर वीज पुरवठा देयक स्वरूप

Urja
Empowering the Consumer