नवीकरणक्षम ऊर्जा अल्प मुदत वीज खरेदीसाठी ऑनलाईन अँप्लिकेशन

Sr.No. Title Link
    1 परिशिष्ट १: अर्ज केलेल्या कालावधीत REC चा लाभ न घेण्याबाबतचे हमीपत्र नमुना
    2 परिशिष्ट २:अर्ज केलेल्या कालावधीत ओपन ऍक्सेस चा लाभ न घेण्याबाबतचे हमीपत्र नमुना
    3 परिशिष्ट ३: जनरेटर तपशील
    4 Draft Power Purchase Agreement (PPA)

Urja
Empowering the Consumer