कामगिरीची मानके

आर्थिक वर्ष २०२२ – २०२३
जुन-२२ अहवाल सप्टेंबर-२२ अहवाल डिसेंबर-२२ अहवाल मार्च-२३ अहवाल
आर्थिक वर्ष २०२१ – २०२२
जुन-२१ अहवाल सप्टेंबर-२१ अहवाल डिसेंबर-२१ अहवाल मार्च-२२ अहवाल
आर्थिक वर्ष २०२० – २०२१
जुन-२० अहवाल सप्टेंबर-२० अहवाल डिसेंबर-२० अहवाल मार्च-२१ अहवाल
आर्थिक वर्ष २०१९ – २०२०
जुन-१९ अहवाल सप्टेंबर-१९ अहवाल डिसेंबर-१९ अहवाल मार्च-२० अहवाल
आर्थिक वर्ष २०१८ – २०१९
जुन-१८ अहवाल सप्टेंबर-१८ अहवाल डिसेंबर-१८ अहवाल मार्च-१९ अहवाल
आर्थिक वर्ष २०१७ – २०१८
जुन-१७ अहवाल सप्टेंबर-१७ अहवाल डिसेंबर-१७ अहवाल मार्च-१८ अहवाल
आर्थिक वर्ष २०१६ – २०१७
जुन-१६ अहवाल सप्टेंबर-१६ अहवाल डिसेंबर-१६ अहवाल मार्च-१७ अहवाल
आर्थिक वर्ष २०१५ – २०१६
जुन-१५ अहवाल सप्टेंबर-१५ अहवाल डिसेंबर-१५ अहवाल मार्च-१६ अहवाल
आर्थिक वर्ष २०१४ – २०१५
जुन-१४ अहवाल सप्टेंबर-१४ अहवाल डिसेंबर-१४ अहवाल मार्च-१५ अहवाल

Urja
Empowering the Consumer