उपयुक्त अहवाल

क्रमांक. शीर्षक फाईल
          1 मीटरची विभागवार उपलब्धता
          2 एलटी फेज वाइज पेड पेंडिंग
          3 एलटी कनेक्शन रीलीज फेज वाइज, कैटेगरी वाइज
          4 100 किलोवॅटपेक्षा जास्त एचटी पेड पेंडिंग
          5 गो लाइव्ह टाउन अहवाल
          6 20 किलोवॅटपेक्षा जास्त पेड पेंडिंग पेमेंट ग्राहकांना मीटर वाटपाची यादी

Urja
Empowering the Consumer