मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना - २.०

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना - २.०

महत्वाचे दुवे
अनुक्रमांक शीर्षक दुवा
केंद्रीय वीज मंत्रालय (MoP, GoI)
नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE)
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA)
सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SECI)
उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, महाराष्ट्र शासन (GoM)
महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (महाऊर्जा)
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित (MSEDCL)
महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित (MSETCL)
महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी मर्यादित (MSPGCL)
१० महाराष्ट्र राज्य भार प्रेषण केंद्र (SLDC)
११ महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (MERC)
१२ केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC)
१३ विद्युत अपिलीय न्यायाधिकरण (APTEL)