दिवसा शेतीपंपास वीजेची उपलब्धता

दिवसा विनाव्यतय अखंडित वीज पुरवठा

वीज बिलापासून मुक्तता

डिझेल पंपाच्या तुलनेत शून्य परिचलन खर्च

पर्यावरण पुरक परिचलन

शेती सिंचनाचा भाग वीज सबसिडीपासून पृथ्थकरण करणे

औद्योगिक, वाणिज्यिक व घरगुती वीज ग्राहकांवरील क्रास सबसिडीचा बोजा कमीकरणे