महावितरण ग्राहक अ‍ॅपद्वारे सेल्फ रीडिंग सादर करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना