महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित

महावितरण टोल-फ्री

१८००-२१२-३४३५

१८००-२३३-३४३५

राष्ट्रीय टोल फ्री संपर्क

१९१२ / १९१२०

लँड बँक पोर्टल

अर्ज कोण करू शकतात?
  1. अर्जदार हे स्वतः शेतकरी
  2. शेतकऱ्यांचा गट
  3. जलउपसाकेंद्र
  4. ग्रामपंचायत
  5. उद्योग
  6. इतर संस्था