महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित

महावितरण टोल-फ्री

१८००-२१२-३४३५

१८००-२३३-३४३५

राष्ट्रीय टोल फ्री संपर्क

१९१२ / १९१२०

लँड बँक पोर्टल

अर्जदारांस सूचना
  1. अर्जदारांनी अर्जासंबंधी माहिती पुस्तिकेसाठी येथे क्लिक करावे.
  2. अर्जदारांकरिता मार्गदर्शक सुचनांसाठी येथे क्लिक करावे.
  3. अर्जदाराने आपला अर्ज दाखल करण्यासाठी येथे क्लिक करावे.