लॉकडाऊन नंतरच्या वीज देयकाबाबत ग्राहकांच्या शंकेचे निरसन