बनावट ‘एसएमएस’ला प्रतिसाद देऊ नये; महावितरणचे आवाहन