लोगो
>मुख्य पृष्ठमुख्य पृष्ठ
>मराविविकंम विषयी मराविविकंम विषयी
>ग्राहक सेवाग्राहक सेवा
ऑनलाइन वीज आकार देयके पहाण्याची व त्यांची भरणा करण्याची सुविधा
ग्राहक वेब स्वयंसेवा  
महावितरण ग्राहक मोबाईल अॅप  
प्रिपेड मीटर रिचार्ज प्रणाली
गो ग्रीन साठी अर्ज
कामगिरीची मानके
वीज पुरवठा संहिता आणि वीज पुरवठ्याच्या अन्य शर्ती
वीज पुरवठ्याच्या शर्ती -मराविविकंम
वीज ग्राहकांचे अधिकार
अर्जाचा नमुना
NCE/CPP निर्णयांसाठी नागरिकांची सनद
ग्रीड कनेक्टिव्हिटी प्रोसिजर
वितरण मुक्त प्रवेश
सौर रूफ नेट मीटरिंग  
ओपन एक्सेस अर्ज   
उच्च दाब ग्राहकांना ऑनलाइन तक्रार निवारण प्रणाली  
आपल्या देयकाचे स्वरूप जाणून घ्या
कॉल सेंटरच्या संपर्कासाठी तपशील
Ease Of Doing Business(EoDB)  
   अधिक...   
>वितरण हानीवितरण हानी
>माहितीचा अधिकारमाहितीचा अधिकार
>प्रकल्प प्रकल्प
>कर्मचारी सुविधा कर्मचारी सुविधा
>निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी  सूचनानिवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी सूचना
>छायाचित्र  दालनछायाचित्र दालन
>वीज  चोरी वीज चोरी
>प्रसिध्दीपत्रक प्रसिध्दीपत्रक
>महावितरण विद्युत वार्तामहावितरण विद्युत वार्ता
>प्रशिक्षण आणि सुरक्षा विभागप्रशिक्षण आणि सुरक्षा विभाग   
>महावितरण संग्रहितमहावितरण संग्रहित
>विनियामक माहितीविनियामक माहिती
>भार व्यवस्थापनभार व्यवस्थापन  NEW
>मानव संसाधन विभागमानव संसाधन विभाग
>रोजगार आणि सुसंधीरोजगार आणि सुसंधी
>डिस्ट्रीब्युशन फ्रांचायझी डिस्ट्रीब्युशन फ्रांचायझी
>पुरवठाकरण्यासाठी सेवापुरवठाकरण्यासाठी सेवा
>महत्वाचे दुवे (लिंक)महत्वाचे दुवे (लिंक)
>इतर इतर
 
महावितरणसाईटमॅप : महावितरण - महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित

साईटमॅप

 
 
मराविविकंम विषयी: कंपनीची रूपरेखा
    संचालक मंडळ
    म.रा.वि.मं. सूत्रधारी कंपनीचे मंडळ सदस्य
    व्यवस्थापन गट
    लेखा विवरणपत्र
    प्रशासकीय अहवाल
   
ग्राहकास उपलब्ध असलेली सेवा: नविन  वीज जोडणीसाठी अर्ज
    ऑनलाइन वीज आकार देयके पहाण्याची व त्यांची भरणा करण्याची सुविधा
    प्रिपेड मीटर रिचार्ज प्रणाली
    ऑनलाइन तक्रार नोंदणी
    ई - देयकासाठीची विनंती
    गो ग्रीन साठी अर्ज
    ED सवलतीसाठी अर्ज
    कामगिरीची मानके
    वीज पुरवठा संहिता आणि वीज पुरवठ्याच्या अन्य शर्ती
    वीज पुरवठ्याच्या शर्ती -मराविविकंम
    वीज ग्राहकांचे अधिकार
    अर्जाचा नमुना
    देयक परीगणक
    NCE/CPP निर्णयांसाठी नागरिकांची सनद
    ग्रीड कनेक्टिव्हिटी प्रोसिजर
    वितरण मुक्त प्रवेश
    आपल्या देयाकाचे स्वरूप जाणून घ्या
    कॉल सेंटरच्या संपर्कासाठी तपशील
    वीज ग्राहक सुविधा केंद्र
    महावितरणचा एफ.ए.सी.
    दर तपशील
    अंदाजित वीजवापर जाणून घ्या
    ऊर्जा संवर्धन आणि सुरक्षितता सादरीकरण
    ग्राहक तक्रार निवारण मंच
    करावे आणि हे करू नका
    धनादेशाद्वारे बिल भरणा करण्याची पद्धत
    सर्वसाधारण वाणिज्यिक /वाणिज्यिक परिपत्रके
    जवळच्या कार्यालयाशी संपर्क साधा
    वीज ग्राहकांचे अधिकार विधान
    शुल्क परिशिष्ट
   
वितरण हानी
   
माहितीचा अधिकार: इंग्रजी
    मराठी
    सहाय्यक जनमाहिती अधिकारी, जनमाहिती अधिकारी,अपिलीय प्राधिकारी यांची माहिती
   
प्रकल्प
   
कर्मचारी सुविधा
   
निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी सूचना
   
छायाचित्र दालन : प्रमुख प्रसंगांची छायाचित्रे
   
वीज चोरी : कायदयातील तरतुदी
   
प्रसिध्दी मजकुर
   
महावितरण विद्युत वार्ता
   
विनियामक माहिती: अपीलीय अधिकरण
    केंविनि / CERC
    मविनिय / MERC
   
ग्राहक तक्रार निवारण मंच
   
भार व्यवस्थापन : भार नियमन शिष्टाचार
    नवीन विश्वासार्हता निर्देशांक
    विजेबाबतची रोजची स्थिती
    आजचे आपत्कालीन भारनियमन
    वीज वाहिनीची तासानुसारची माहिती
    अत्याधिक वितरण हानीच्या १०० वाहिन्या
    पोस्ट गो-लाइव - हानी व ग्राहक सुविधा अहवाल
    नियोजित लोडशेडिंग माहिती
    वाहिनीनिहाय वीज तपशील
   
मानव संसाधन विभाग
   
प्रशिक्षण आणि सुरक्षा विभाग
   
रोजगार आणि सुसंधी
   
पुरवठाकरण्यासाठी सेवा: सामग्रीच्या पुरवठ्यासाठी ई - निविदा
    कामे व कंत्राटे याकारीताच्या ई-निविदा
    अन्य निविदा
    रद्द निविदांबद्दल सूचना
    इन्फ्रा सामुग्री पुरवठादार मान्यता
    निविदा आणि पुरवठा अटी
    वार्षिक खरेदी
    साहित्य वितरण तांत्रिक तपशील
   
महत्वाचे दुवे (लिंक): महाराष्ट्र शासन
    भारत सरकार
    केंद्रीय वीज मंत्रालय
    अपिलीय अधिकरण
    विद्युत वित्त महामंडळ
    मराविविकंम मेल लॉगीन
    RAPDRP दुवे (लिंक्स) (मराविविकंम कर्मचाऱ्यासाठी फक्त )
     सार्वजनिक पाणी पुरवठा ग्राहकांसाठी प्रोत्साहन  योजना
    अतिरिक्त दुवे(लिंक)
   
महावितरण संग्रहित
   
ठिकाण
 
नेहमीचे प्रश्न
 
दुवे
 
अभिप्राय
 
संपर्क
 
साईटमॅप
 
उत्तरदायित्वास नकार आणि धोरणे
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
शेवटचे पुनरावलोकन : Thursday, 27-Jul-2017 18:23:06 IST
© २००४-२०१५ हे महावितरणचे अधिकृत संकेतस्थळ आहे. सर्व हक्क सुरक्षित.
संकेतस्थळाची मालकी : महावितरण आणि देखभाल : इंटरपोल टेक्नोलॉजीस प्रायवेट लिमिटेड