:: महावितरण - महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित::
 
लोगो
>मुख्य पृष्ठमुख्य पृष्ठ
>मराविविकंम विषयी मराविविकंम विषयी
>ग्राहक सेवाग्राहक सेवा
ऑनलाइन वीज आकार देयके पहाण्याची व त्यांची भरणा करण्याची सुविधा
ग्राहक वेब स्वयंसेवा  
महावितरण ग्राहक मोबाईल अॅप  
प्रिपेड मीटर रिचार्ज प्रणाली
गो ग्रीन साठी अर्ज
कामगिरीची मानके
वीज पुरवठा संहिता आणि वीज पुरवठ्याच्या अन्य शर्ती
वीज पुरवठ्याच्या शर्ती -मराविविकंम
वीज ग्राहकांचे अधिकार
अर्जाचा नमुना
NCE/CPP निर्णयांसाठी नागरिकांची सनद
ग्रीड कनेक्टिव्हिटी प्रोसिजर
वितरण मुक्त प्रवेश
सौर रूफ नेट मीटरिंग  
ओपन एक्सेस अर्ज   
उच्च दाब ग्राहकांना ऑनलाइन तक्रार निवारण प्रणाली  
आपल्या देयकाचे स्वरूप जाणून घ्या
कॉल सेंटरच्या संपर्कासाठी तपशील
Ease Of Doing Business(EoDB)  नवीन
   अधिक...   
>वितरण हानीवितरण हानी
>माहितीचा अधिकारमाहितीचा अधिकार
>प्रकल्प प्रकल्प
>कर्मचारी सुविधा कर्मचारी सुविधा
>निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी  सूचनानिवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी सूचना
>छायाचित्र  दालनछायाचित्र दालन
>वीज  चोरी वीज चोरी
>प्रसिध्दीपत्रक प्रसिध्दीपत्रक
>महावितरण विद्युत वार्तामहावितरण विद्युत वार्ता
>प्रशिक्षण आणि सुरक्षा विभागप्रशिक्षण आणि सुरक्षा विभाग   
>महावितरण संग्रहितमहावितरण संग्रहित
>विनियामक माहितीविनियामक माहिती
>भार व्यवस्थापनभार व्यवस्थापन
>मानव संसाधन विभागमानव संसाधन विभाग
>रोजगार आणि सुसंधीरोजगार आणि सुसंधी
>डिस्ट्रीब्युशन फ्रांचायझी डिस्ट्रीब्युशन फ्रांचायझी
>पुरवठाकरण्यासाठी सेवापुरवठाकरण्यासाठी सेवा
>महत्वाचे दुवे (लिंक)महत्वाचे दुवे (लिंक)
>इतर इतर
 
महावितरणविश्वासहर्ता निर्देशांक (i. e SAIDI,SAIFI,CAIDI)

 
 
फॉरमॅट-१ : २००८-०९
   
फॉरमॅट-१ :  २००९-१०
   
फॉरमॅट-१ : २०१०-११ वार्षिक विश्वासहर्ता निर्देशांक डेटा
   
फॉरमॅट-१ : २०११-१२ वार्षिक विश्वासहर्ता निर्देशांक डेटा
   
फॉरमॅट-१ : २०१२-१३ वार्षिक विश्वासहर्ता निर्देशांक डेटा
   
फॉरमॅट-१ : २०१३-१४ वार्षिक विश्वासहर्ता निर्देशांक डेटा
   
फॉरमॅट-२  २००८-०९
   
फॉरमॅट-२ : २००९-१०
   
फॉरमॅट-२ : २०१०-११ मासिक अहवाल - विश्वासहर्ता निर्देशांक डेटा
   
फॉरमॅट-२ : २०११-१२ मासिक अहवाल - विश्वासहर्ता निर्देशांक डेटा
   
फॉरमॅट-२ : २०१२-१३ मासिक अहवाल - विश्वासहर्ता निर्देशांक डेटा
   
फॉरमॅट-२ : २०१३-१४ मासिक अहवाल - विश्वासहर्ता निर्देशांक डेटा
   
फॉरमॅट-२ : २०१४-१५ मासिक अहवाल - विश्वासहर्ता निर्देशांक डेटा
   
फॉरमॅट-२ : २०१५-१६ मासिक अहवाल - विश्वासहर्ता निर्देशांक डेटा
   
फॉरमॅट-२ : २०१६-१७ मासिक अहवाल - विश्वासहर्ता निर्देशांक डेटा
   
   
 
 

 

 

 
 
 
 
 
शेवटचे पुनरावलोकन : Tuesday, 28-Jun-2016 12:57:45 IST
© २००४-२०१५ हे महावितरणचे अधिकृत संकेतस्थळ आहे. सर्व हक्क सुरक्षित.
संकेतस्थळाची मालकी : महावितरण आणि देखभाल : इंटरपोल टेक्नोलॉजीस प्रायवेट लिमिटेड