:: MAHADISCOM - Maharashtra State Electricity Distribution Co. Ltd ::
 
>मुख्य पृष्ठमुख्य पृष्ठ
>मराविविकंम विषयी मराविविकंम विषयी
>ग्राहक सेवाग्राहक सेवा
ऑनलाइन वीज आकार देयके पहाण्याची व त्यांची भरणा करण्याची सुविधा
ग्राहक वेब स्वयंसेवा  
महावितरण ग्राहक मोबाईल अॅप  
प्रिपेड मीटर रिचार्ज प्रणाली
गो ग्रीन साठी अर्ज
कामगिरीची मानके
वीज पुरवठा संहिता आणि वीज पुरवठ्याच्या अन्य शर्ती
वीज पुरवठ्याच्या शर्ती -मराविविकंम
वीज ग्राहकांचे अधिकार
अर्जाचा नमुना
NCE/CPP निर्णयांसाठी नागरिकांची सनद
ग्रीड कनेक्टिव्हिटी प्रोसिजर
वितरण मुक्त प्रवेश
सौर रूफ नेट मीटरिंग  
ओपन एक्सेस अर्ज   
उच्च दाब ग्राहकांना ऑनलाइन तक्रार निवारण प्रणाली  
आपल्या देयकाचे स्वरूप जाणून घ्या
कॉल सेंटरच्या संपर्कासाठी तपशील
Ease Of Doing Business(EoDB)  
   अधिक...   
>वितरण हानीवितरण हानी
>माहितीचा अधिकारमाहितीचा अधिकार
>प्रकल्प प्रकल्प
>कर्मचारी सुविधा कर्मचारी सुविधा
>निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी  सूचनानिवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी सूचना
>छायाचित्र  दालनछायाचित्र दालन
>वीज  चोरी वीज चोरी
>प्रसिध्दीपत्रक प्रसिध्दीपत्रक
>महावितरण विद्युत वार्तामहावितरण विद्युत वार्ता
>प्रशिक्षण आणि सुरक्षा विभागप्रशिक्षण आणि सुरक्षा विभाग   
>महावितरण संग्रहितमहावितरण संग्रहित
>विनियामक माहितीविनियामक माहिती
>भार व्यवस्थापनभार व्यवस्थापन  NEW
>मानव संसाधन विभागमानव संसाधन विभाग
>रोजगार आणि सुसंधीरोजगार आणि सुसंधी
>डिस्ट्रीब्युशन फ्रांचायझी डिस्ट्रीब्युशन फ्रांचायझी
>पुरवठाकरण्यासाठी सेवापुरवठाकरण्यासाठी सेवा
>महत्वाचे दुवे (लिंक)महत्वाचे दुवे (लिंक)
>इतर इतर
 
कर्मचारी सुविधा

 
.
 
महावितरण कर्मचारी मोबाईल अॅप  
 
 
MSEB HCL Gr. Mediclaim Insurance Policy - 2017  
 
MSEB HCL Gr. Mediclaim Insurance Policy - 2016 & Gr. Personal Accident Policy-2016  
 
MSEB HCL Group Mediclaim Policy   
 
  Tailor-made Floater Gr. Mediclaim Insurance Policy For Retired Employees  
   
MSEB CPF and Pension Related : MSEB CPF Portal   
    MSEB CPF Portal Instructions   
    CPF Circulars   
    Employee/ Nominee Bank Details for CPF Claims   
    CPF Forms And Documents
    MSEB CPF Section - Contact List
    MSEB CPF Model Rules
    CPF Advance - Fortnightly WM Reports
    CPF Final Settlement - Fortnightly WM Reports
    Pending CPF Advance case not applied in Portal as on 17-Apr-2017  
    Pending CPF Final case not applied in Portal as on 17-Apr-2017  
    CPF Advances and CPF Final Settlements Paid  
 
MSEB Employee's Dependent Welfare Trust  
 
 
Employee Portal  
 
   
The R-APDRP portal is only accessible to MSEDCL employees who are in MSEDCL intranet.
  Click Here to go to the R-APDRP Portal.
   
RAPDRP / ERP Announcements
 
 

 

 

 
 
 
 
 
Last Modified: Monday, 22-Jan-2018 12:36:22 IST
Copyright © 2004-2015 MSEDCL All rights reserved.