:: महावितरण - महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित::
 
लोगो
>मुख्य पृष्ठमुख्य पृष्ठ
>मराविविकंम विषयी मराविविकंम विषयी
>ग्राहक सेवाग्राहक सेवा
ऑनलाइन वीज आकार देयके पहाण्याची व त्यांची भरणा करण्याची सुविधा
ग्राहक वेब स्वयंसेवा  
महावितरण ग्राहक मोबाईल अॅप  
प्रिपेड मीटर रिचार्ज प्रणाली
गो ग्रीन साठी अर्ज
कामगिरीची मानके
वीज पुरवठा संहिता आणि वीज पुरवठ्याच्या अन्य शर्ती
वीज पुरवठ्याच्या शर्ती -मराविविकंम
वीज ग्राहकांचे अधिकार
अर्जाचा नमुना
NCE/CPP निर्णयांसाठी नागरिकांची सनद
ग्रीड कनेक्टिव्हिटी प्रोसिजर
वितरण मुक्त प्रवेश
सौर रूफ नेट मीटरिंग  
ओपन एक्सेस अर्ज   
उच्च दाब ग्राहकांना ऑनलाइन तक्रार निवारण प्रणाली  
आपल्या देयकाचे स्वरूप जाणून घ्या
कॉल सेंटरच्या संपर्कासाठी तपशील
Ease Of Doing Business(EoDB)  
   अधिक...   
>वितरण हानीवितरण हानी
>माहितीचा अधिकारमाहितीचा अधिकार
>प्रकल्प प्रकल्प
>कर्मचारी सुविधा कर्मचारी सुविधा
>निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी  सूचनानिवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी सूचना
>छायाचित्र  दालनछायाचित्र दालन
>वीज  चोरी वीज चोरी
>प्रसिध्दीपत्रक प्रसिध्दीपत्रक
>महावितरण विद्युत वार्तामहावितरण विद्युत वार्ता
>प्रशिक्षण आणि सुरक्षा विभागप्रशिक्षण आणि सुरक्षा विभाग   
>महावितरण संग्रहितमहावितरण संग्रहित
>विनियामक माहितीविनियामक माहिती
>भार व्यवस्थापनभार व्यवस्थापन  NEW
>मानव संसाधन विभागमानव संसाधन विभाग
>रोजगार आणि सुसंधीरोजगार आणि सुसंधी
>डिस्ट्रीब्युशन फ्रांचायझी डिस्ट्रीब्युशन फ्रांचायझी
>पुरवठाकरण्यासाठी सेवापुरवठाकरण्यासाठी सेवा
>महत्वाचे दुवे (लिंक)महत्वाचे दुवे (लिंक)
>इतर इतर
 
महावितरणउत्तरदायित्वास नकार आणि धोरणे

हायपरलिंकिंग बाबतचे धोरण

बाह्य संकेतस्थळे/ पोर्टल्ससाठी जोडणी (लिंक) :
संकेतस्थळावर अनेक ठिकाणी आपणास अन्य संकेतस्थळे / पोर्टल्स यांच्या जोडण्या दिसतील. यांची निर्मिती आणि देखभाल इतर शासकीय /अशासकीय/ खाजगी संघटनांमार्फत केली जाते. या जोडण्या आपल्या सुविधेसाठी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. जेव्हा आपण बाह्य जोडणीची निवड करता, तेव्हा तुम्ही महावितरणच्या संकेतस्थळावरून बाहेर पडून बाह्य संकेतस्थळी पोहोचता, तुमची गोपनीयता आणि सुरक्षा धोरण 'त्या' बाह्य संकेतस्थळाच्या मालकाकडे / प्रायोजकाकडे जाते. त्या बाह्य संकेतस्थळाची माहिती आणि विश्र्वसनीयता यासाठी महावितरण जबाबदार नसून ,त्यात व्यक्त केलेल्या दृष्टिकोनाचे समर्थन करत नाही. या संकेतस्थळावर उपलब्ध जोडण्या आणि त्यांच्या यादीला आमचे समर्थन गृहीत धरण्यात येऊ नये.

इतर संकेतस्थळांव्दारे / पोर्टलव्दारे महावितरणच्या संकेतस्थळाशी लिंक :
अन्य संकेतस्थळांव्दारे / पोर्टलव्दारे महावितरणच्या संकेतस्थळाची जोडणी अथवा आपण आमच्या संकेतस्थळावरील माहितीची जोडणी देऊ इच्छीत असाल, तर त्यासाठी पूर्वपरवानगीची आवश्यकता नाही. मात्र तुमच्या संकेतस्थळाच्या चौकटीमध्ये आमचे पृष्ठ दाखवण्याची परवानगी आम्ही देत नाही. आमच्या संकेतस्थळावरील पृष्ठे, वापरकर्त्याच्या नवीन ब्राउजर विंडोमध्ये उघडायला हवी.

अटी आणि शर्ती:

यासंकेतस्थळाची रचना, विकसन आणि देखभाल महावितरणद्वारे केली जात आहे. या संकेतस्थळावरील माहिती आमच्या विविध विभागांकडून पुरविली आहे. संकेतस्थळाचा वापर करताना, वापराबाबतचे नियम आणि अटी तुम्ही बिनशर्त मान्य करीत आहात असे गृहीत धरले जाईल. हे नियम आणि अटी तुम्हांला मान्य नसतील तर कृपया या संकेतस्थळाचा वापर करू नये. संकेतस्थळावरील मजकुराच्या अचुकतेबाबत सर्वतोपरी खबरदारी घेतली गेली असली, तरी हामजकूर कोणत्या ही कायदेशीर कारणासाठी पुरावा म्हणून वापरता येणार नाही. या संकेतस्थळाचा वापर करीत असताना कोणत्याही प्रकारचा खर्च, तोटा, दुष्परिणाम अथवा हानी झाल्यास त्यासाठी महावितरण जबाबदार राहणार नाही. भारतीय कायद्यानुसार या अटी आणि नियम लागू राहतील. या अटी आणि नियमा संदर्भातील कोणत्याही प्रकारचा वाद महाराष्ट्राच्या न्यायालयीन अधिकारक्षेत्रात राहील.

गोपनीयता धोरण:

एक सर्वसाधारण नियम म्हणून हे संकेतस्थळ तुमची व्यक्तिगत ओळख स्पष्ट करणारी कोणत्याही प्रकारची माहिती (जसे नाव, दूरध्वनी क्र. अथवा ई-मेल) स्वयंचलितरित्या आपल्याकडे ठेवत नाही. हे पोर्टल तुमच्या भेटीच्या वेळा आणि सत्र प्रवेश अशा प्रकारच्या माहितीची, सांख्यिकीय हेतूसाठी (जसे इंटरनेट प्रोटोकॉल, डोमेन नेम, ब्राउजर प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम, भेटीची तारीख आणि वेळ इ.) नोंद घेते. आम्ही या माहितीचा उपयोग तुमच्या वैयक्तिक भेटीची ओळख म्हणून ठेवत नाही. या संकेत स्थळाच्या सुरक्षेला बाधा पोहोचवण्याचा प्रयत्न झाल्यास त्याचा मागोवा घेण्यासाठी आम्हांला या माहितीचा उपयोग होतो. कायदे अंमलबजावणी अभिकरणाचा, सेवा प्रदात्याच्या नोंदीतपासण्या बाबतचा लेखी आदेश असल्याशिवाय, वापरकर्त्याची किंवा त्याच्या ब्राऊझिंग क्रियांची ओळख आम्ही पटविणार नाही. महावितरण पोर्टलने ग्राहकाकडून वैयक्तिक माहिती देण्याची मागणी केल्यास, ती कशा प्रकारे वापरली जाईल, हे ग्राहकाला सांगितले जाईल.

स्वामित्व हक्क धोरण:

या पोर्टलवरील वैशिष्ट्यपूर्ण साहित्य विना शुल्काने, कोणत्याही स्वरूपात किंवा माध्यमात विनिर्दिष्ट परवानगीच्या आवश्यकतेशिवाय उद्धृत करता येईल. साहित्य अचूकपणे उद्धृत करण्यावर आणि अप्रतिष्ठाकारक रितीचा किंवा दिशाभूल करणाऱ्या संदर्भाचा वापर न करण्यावर हे अवलंबून आहे. जेथे साहित्य प्रकाशित करावयाचे असेल किंवा इतरांना निर्गमित करावयाचे असेल तेथे स्त्रोतास ठळकपणे आभिस्वीकृत करणे आवश्यक आहे. तथापि त्रयस्थाचा स्वामित्व हक्क असलेले साहित्य अशी या स्थळावर ओळख पटविण्यात आलेल्या अशा कोणत्याही साहित्याच्या उद्धृतीकरणाचे प्राधिकारपत्र संबंधित स्वामित्व हक्क धारण करणाऱ्याकडून प्राप्त करण्यात यावे.

उत्तरदायित्त्वास नकार :

या संकेतस्थळावर उपलब्ध माहिती आणि मजकूर योग्य आणि अद्ययावत ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. मात्र या माहितीचा वापर अथवा परिणामांची जबाबदारी महावितरण यांच्यावर राहणार नाही. सदरहू मराठी संकेतस्थळावरील मजकुरामध्ये कोणत्याही प्रकारची विसंगती, संभ्रम अथवा व्याकरणात्मक त्रुटी आढळल्यास वापरकर्त्याने संबंधित इंग्रजी संकेतस्थळाचा संदर्भ घ्यावा.

 

 

 
 
 
 
 
शेवटचे पुनरावलोकन : Thursday, 05-Feb-2015 15:10:43 IST
© २००४-२०१५ हे महावितरणचे अधिकृत संकेतस्थळ आहे. सर्व हक्क सुरक्षित.
संकेतस्थळाची मालकी : महावितरण आणि देखभाल : इंटरपोल टेक्नोलॉजीस प्रायवेट लिमिटेड