लोगो
>मुख्य पृष्ठमुख्य पृष्ठ
>मराविविकंम विषयी मराविविकंम विषयी
>ग्राहक सेवाग्राहक सेवा
ऑनलाइन वीज आकार देयके पहाण्याची व त्यांची भरणा करण्याची सुविधा
ग्राहक वेब स्वयंसेवा  
महावितरण ग्राहक मोबाईल अॅप  
प्रिपेड मीटर रिचार्ज प्रणाली
गो ग्रीन साठी अर्ज
कामगिरीची मानके
वीज पुरवठा संहिता आणि वीज पुरवठ्याच्या अन्य शर्ती
वीज पुरवठ्याच्या शर्ती -मराविविकंम
वीज ग्राहकांचे अधिकार
अर्जाचा नमुना
NCE/CPP निर्णयांसाठी नागरिकांची सनद
ग्रीड कनेक्टिव्हिटी प्रोसिजर
वितरण मुक्त प्रवेश
सौर रूफ नेट मीटरिंग  
ओपन एक्सेस अर्ज   
उच्च दाब ग्राहकांना ऑनलाइन तक्रार निवारण प्रणाली  
आपल्या देयकाचे स्वरूप जाणून घ्या
कॉल सेंटरच्या संपर्कासाठी तपशील
Ease Of Doing Business(EoDB)  
   अधिक...   
>वितरण हानीवितरण हानी
>माहितीचा अधिकारमाहितीचा अधिकार
>प्रकल्प प्रकल्प
>कर्मचारी सुविधा कर्मचारी सुविधा
>निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी  सूचनानिवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी सूचना
>छायाचित्र  दालनछायाचित्र दालन
>वीज  चोरी वीज चोरी
>प्रसिध्दीपत्रक प्रसिध्दीपत्रक
>महावितरण विद्युत वार्तामहावितरण विद्युत वार्ता
>प्रशिक्षण आणि सुरक्षा विभागप्रशिक्षण आणि सुरक्षा विभाग   
>महावितरण संग्रहितमहावितरण संग्रहित
>विनियामक माहितीविनियामक माहिती
>भार व्यवस्थापनभार व्यवस्थापन  NEW
>मानव संसाधन विभागमानव संसाधन विभाग
>रोजगार आणि सुसंधीरोजगार आणि सुसंधी
>डिस्ट्रीब्युशन फ्रांचायझी डिस्ट्रीब्युशन फ्रांचायझी
>पुरवठाकरण्यासाठी सेवापुरवठाकरण्यासाठी सेवा
>महत्वाचे दुवे (लिंक)महत्वाचे दुवे (लिंक)
>इतर इतर
 
महावितरणग्राहकांसाठी उपयुक्त माहिती

 
 
वीज ग्राहक सुविधा केंद्र
   
महावितरणचा एफ.ए.सी.
   
मासिक वीज खरेदी खर्च
   
दर तपशील
   
वीज चोरी कळवा
   
ऊर्जा संवर्धन आणि सुरक्षितता सादरीकरण
   
वीज ग्राहकांचे अधिकार
   
हे करा आणि हे करू नका
   
धनादेशाद्वारे बिल भरणा करण्याची पद्धत
   
सर्वसाधारण वाणिज्यिक /वाणिज्यिक परिपत्रके

महावितरण परिपत्रके
म.रा.वि.मं. परिपत्रके

 
   
जवळच्या कार्यालयाशी संपर्क साधा
   
वीज ग्राहकांचे अधिकार विधान: इंग्रजी
मराठी
 
   
शुल्क परिशिष्ट
 
मंडळ आणि वर्गनिहाय मागणी, संकलन आणि थकबाकीअहवाल
 
ॲग्रीमेंट फॉर डिस्ट्रीब्युशन फ्रांचायझी थ्रू MoU रूट (रिविजन -II)
 
List of AG Paid Pending consumers as on 31/03/18
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
शेवटचे पुनरावलोकन : Wednesday, 25-Apr-2018 12:00:13 IST
© २००४-२०१५ हे महावितरणचे अधिकृत संकेतस्थळ आहे. सर्व हक्क सुरक्षित.
संकेतस्थळाची मालकी : महावितरण आणि देखभाल : इंटरपोल टेक्नोलॉजीस प्रायवेट लिमिटेड