:: महावितरण - महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित::
 
लोगो
>मुख्य पृष्ठमुख्य पृष्ठ
>मराविविकंम विषयी मराविविकंम विषयी
>ग्राहक सेवाग्राहक सेवा
ऑनलाइन वीज आकार देयके पहाण्याची व त्यांची भरणा करण्याची सुविधा
ग्राहक वेब स्वयंसेवा  
महावितरण ग्राहक मोबाईल अॅप  
प्रिपेड मीटर रिचार्ज प्रणाली
गो ग्रीन साठी अर्ज
कामगिरीची मानके
वीज पुरवठा संहिता आणि वीज पुरवठ्याच्या अन्य शर्ती
वीज पुरवठ्याच्या शर्ती -मराविविकंम
वीज ग्राहकांचे अधिकार
अर्जाचा नमुना
NCE/CPP निर्णयांसाठी नागरिकांची सनद
ग्रीड कनेक्टिव्हिटी प्रोसिजर
वितरण मुक्त प्रवेश
सौर रूफ नेट मीटरिंग  
ओपन एक्सेस अर्ज   
उच्च दाब ग्राहकांना ऑनलाइन तक्रार निवारण प्रणाली  
आपल्या देयकाचे स्वरूप जाणून घ्या
कॉल सेंटरच्या संपर्कासाठी तपशील
Ease Of Doing Business(EoDB)  
   अधिक...   
>वितरण हानीवितरण हानी
>माहितीचा अधिकारमाहितीचा अधिकार
>प्रकल्प प्रकल्प
>कर्मचारी सुविधा कर्मचारी सुविधा
>निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी  सूचनानिवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी सूचना
>छायाचित्र  दालनछायाचित्र दालन
>वीज  चोरी वीज चोरी
>प्रसिध्दीपत्रक प्रसिध्दीपत्रक
>महावितरण विद्युत वार्तामहावितरण विद्युत वार्ता
>प्रशिक्षण आणि सुरक्षा विभागप्रशिक्षण आणि सुरक्षा विभाग   
>महावितरण संग्रहितमहावितरण संग्रहित
>विनियामक माहितीविनियामक माहिती
>भार व्यवस्थापनभार व्यवस्थापन  NEW
>मानव संसाधन विभागमानव संसाधन विभाग
>रोजगार आणि सुसंधीरोजगार आणि सुसंधी
>डिस्ट्रीब्युशन फ्रांचायझी डिस्ट्रीब्युशन फ्रांचायझी
>पुरवठाकरण्यासाठी सेवापुरवठाकरण्यासाठी सेवा
>महत्वाचे दुवे (लिंक)महत्वाचे दुवे (लिंक)
>इतर इतर
 
महावितरणरोजगार आणि सुसंधी

e - Hand Book

 
   
Orientation Training Programme for the candidates selected against Advt. No. 3/2012 for the post of Accounts Assistant. (dtd 12/06/2013)
 
   
Notification for filling in the post of ‘Protocol Officer’ from amongst the Departmental Pay-Group I Employees . (dtd 12/06/2013)
 
   
Selection Process for the Post of Chief Engineer(Distribution) vide Advt.09/2012. (dtd.10/01/2013)
 
   
Written Test for the Technical & Vigilance Cadre vide Advertisement No. 10/2012. (dtd. 02/01/2013)
 
   
Select List for the post of Superintending Engineer (Civil) vide Advt. No. 9/2012. (dtd.31/12/2012)
 
   
Advt. No. 11/2012 - Recruitment Advertisement for the post of Legal Advisor on Contract Basis. (dtd.05/12/2012)
 
   
MSEDCL Recruitment Advt. No. 10/2012 – Technical and Vigilance Cadre. (dtd.27/11/2012)
 
   
Advertisement No. MSEDCL-9/2012 : Recruitment Advertisement for Senior Positions. (dtd.06/11/2012)
 
   
Advertisement No.8/2012 Recruitment for the posts of Executive Director (HR), MSEDCL on Contract / Deputation basis. (dtd.08/10/2012)
 
MSEDCL invites applications from the Retired/Serving District Judge to join as Legal Advisor on Contract Basis for Nagpur Region. (dtd. 03/10/2012)
 
Corrigendum – 02 to Advertisement No. MSEBHCL 02/2012 for the Post of Director (Projects) (dtd. 09/06/2012)
 
Advt.No. 1/2012 – Amravati zone, Akola : List of candidates applied for the post of Vidyut Sahayyak (dtd. 31/08/2012)
 
Advt.No. 1/2012 – Aurangabad zone: List of candidates applied for the post of Vidyut Sahayyak (dtd. 31/08/2012)
 
Advt.No. 1/2012 – Baramati zone : List of candidates applied for the post of Vidyut Sahayyak (dtd. 31/08/2012)
 
Advt.No. 1/2012 – Bhandup zone : List of candidates applied for the post of Vidyut Sahayyak (dtd. 31/08/2012)
 
Advt.No. 1/2012 – Jalgaon zone: List of candidates applied for the post of Vidyut Sahayyak (dtd. 31/08/2012)
 
Advt.No. 1/2012 – Kalyan zone: List of candidates applied for the post of Vidyut Sahayyak (dtd. 31/08/2012)
 
Advt.No. 1/2012 – Kolhapur zone: List of candidates applied for the post of Vidyut Sahayyak (dtd. 31/08/2012)
 
Advt.No. 1/2012 – Latur zone: List of candidates applied for the post of Vidyut Sahayyak (dtd. 31/08/2012)
 
Advt.No. 1/2012 – Nagpur zone: List of candidates applied for the post of Vidyut Sahayyak (dtd. 31/08/2012)
 
Advt.No. 1/2012 – Nashik zone: List of candidates applied for the post of Vidyut Sahayyak (dtd. 31/08/2012)
 
Advt.No. 1/2012 – Nanded zone: List of candidates applied for the post of Vidyut Sahayyak (dtd. 31/08/2012)
 
Advt.No. 1/2012 – Pune zone: List of candidates applied for the post of Vidyut Sahayyak (dtd. 31/08/2012)
 
Advt.No. 1/2012 – Kokan zone, Ratnagiri : List of candidates applied for the post of Vidyut Sahayyak (dtd. 31/08/2012)
 
Interview schedule for the post of Jr.Manager (HR) & Public Relation Officer advertised vide Advt. No.4/2012 and Written Test held on 01.07.2012. (dtd. 09/08/2012)
   
Corrigendum to the Advertisement No: MSEBHCL 02/2012 for the post of DIRECTOR (Project) (dtd. 06/08/2012)
 
Recruitment for the post of Director (Project) (dtd. 06/08/2012)
 
Written Test for the post of Junior Manager (HR),Public Relation Officer and Translator-cum-Proof Reader advertised vide Advt. No.4/2012 (dtd. 19/06/2012)
 
1. Advt No. 1/2012 for the post of Vidyut Sahayyak (Bhandup Urban Zone) (dtd. 07/06/2012)
   
2. Advt No. 1/2012 for the post of Vidyut Sahayyak (Kalyan Zone) (dtd. 07/06/2012)
   
3.Advt No. 1/2012 for the post of Vidyut Sahayyak (Konkan Zone, Ratnagiri) (dtd. 07/06/2012)
   
4. Advt No. 1/2012 for the post of Vidyut Sahayyak (Kolhapur Zone) (dtd. 07/06/2012)
   
5. Advt No. 1/2012 for the post of Vidyut Sahayyak (Latur Zone) (dtd. 07/06/2012)
   
6. Advt No. 1/2012 for the post of Vidyut Sahayyak (Baramati Zone) (dtd. 07/06/2012)
   
7. Advt No. 1/2012 for the post of Vidyut Sahayyak (Pune Zone) (dtd. 07/06/2012)
   
8. Advt No. 1/2012 for the post of Vidyut Sahayyak (Nashik Zone) (dtd. 07/06/2012)
   
9. Advt No. 1/2012 for the post of Vidyut Sahayyak (Jalgaon Zone) (dtd. 07/06/2012)
   
10. Advt No. 1/2012 for the post of Vidyut Sahayyak (Aurangabad Zone) (dtd. 07/06/2012)
   
11. Advt No. 1/2012 for the post of Vidyut Sahayyak (Nanded Zone) (dtd. 07/06/2012)
   
12. Advt No. 1/2012 for the post of Vidyut Sahayyak (Amravati Zone, Akola) (dtd. 07/06/2012)
   
13. Advt No. 1/2012 for the post of Vidyut Sahayyak (Nagpur Zone) (dtd. 07/06/2012)
   
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
शेवटचे पुनरावलोकन : Saturday, 14-Feb-2015 12:05:40 IST
© २००४-२०१५ हे महावितरणचे अधिकृत संकेतस्थळ आहे. सर्व हक्क सुरक्षित.
संकेतस्थळाची मालकी : महावितरण आणि देखभाल : इंटरपोल टेक्नोलॉजीस प्रायवेट लिमिटेड